Γελοιογραφίες με… νόημα!

Σκίτσα που σατιρίζουν την καθημερινότητά μας και προκαλούν μερικά χαμόγελα αλλά πολύ περισσότερο προβληματισμό με τις αλήθειες που μας παρουσιάζουν.
caricatures_1

caricatures_2

caricatures_3

caricatures_4

caricatures_5

caricatures_6

caricatures_7

caricatures_8

caricatures_9

caricatures_10

caricatures_11

caricatures_12

Πότε βάζουμε «ν» και άλλα σημαντικά λάθη στην ελληνική γλώσσα

Πως Κλαδεύουμε την Ντομάτα για να Δέσουν Καλύτερα οι Καρποί!